Деркачівка
Недригайлівський район, Сумська область

Апарат

Дейнека В.М.

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, розпочато перевірку достовірності відомостей, зазначених у заяві Дейнека В.М. головного бухгалтера Деркачівської  сільської ради Недригайлівського району Сумської області  щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». 

Заява

Декларація за 2015 р.

 

Кочура В.В.

Відповідно до Закону України «Про очищеннявлади» та Порядку проведенняперевіркидостовірностівідомостейщодозастосуваннязаборон, передбаченихчастинамитретьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищеннявлади», затвердженогопостановоюКабінетуМіністрів України від 16 жовтня 2014 р. №563, розпочатоперевіркудостовірностівідомостей, зазначених у заявіКочура В.В. спеціаліста-юрисконсульта  Деркачівської  сільської ради Недригайлівського району Сумської області  щодозастосуваннязаборон, передбаченихчастинамитретьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищеннявлади».

Заява

Декларація за 2015 р.